Човешка грешка е довела до злополука на строителен обект

Кулокранът е изправен, установиха експерти на ДАМТН

На 04.01.2017 г. около 8:30 часа на обект „Жилищни сгради” с кота 28 м. на Цариградско шосе – Караулката (Цариградски комплекс – Дружба 2) е станала злополука с работник по време на работа, който по-късно е починал.

Събитието е настъпило при демонтиране на кофражни кули от осмия етаж и подготовката им за сваляне от товарната рампа на кота нула с кулокран Либхер LH 48.1 К, зав. № 16027291 от 1980г. и регистрационен № 757ПС 103.

Сутринта, след провеждане на ежедневния инструктаж двама работници от фирмата изпълнител започват демонтажа на кофражните кули и изнасянето им на товарна рампа за подготовка за закачане към куката на кулокрана чрез паяк от вериги LRG 4 с товароносимост 4 тона и дължина на клоновете 6 метра. На товарната рампа са поставени и подготвени за сваляне две кофражни кули. Загиналият работник остава на рампата, за да закачи кофражните кули на куката на кулокрана чрез гореописаното товарозахващащо приспособление. По писменото обяснение на краниста, при позиционирането на кулокрана към кофражните кули, загиналият работник посяга към люлеещото се товарозахващащо приспособление, губи равновесие и пада от товарната рампа, заедно с една от кулите.

След уведомяване за възникналата злополука, обектът е проверен от инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Комисията е направила първоначален оглед на местопроизшествието, получила е писмените обяснения от свидетелите, обследвала е условията, при които е експлоатирано повдигателното съоръжение и е проверила документите.

Последната функционална проверка е извършена на 08.12.2016г., а последния периодичен преглед на съоръжението е извършен на 16.11.2016г. Извършен е и извънреден технически преглед, при който се установява, че съоръжението е технически изправно и годно за безопасна експлоатация.

На основание представените документи от ползвателя, комисията установи, че кулокран Либхер LH 48.1 К е монтиран и експлоатиран, съгласно изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС).

Share this post