ДАМТН бе председател и домакин на 11-то заседание на Групата за административно сътрудничество за пиротехнически изделия

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бе председател на 11-то заседание на групата за административно сътрудничество (ADCO) по прилагане на изискванията на Директива 2013/29/ЕС за пиротехнически изделия. Агенцията бе домакин на събитието, което се проведе на 19 и 20 април 2017 в гр. София. В него взеха участие 40 представители от 23 държави-членки на Европейския съюз, както и на Европейската комисия. Присъства и експерт от ГД „Национална полиция“ на МВР – институция, с която ДАМТН партнира успешно. Водещ на срещата бе Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция “Надзор на пазара” (ГДНП) в ДАМТН.

На двудневните заседания бяха обсъдени теми в областта на Директивата за пиротехнически изделия, начините за осигуряване на безопасни за потребителите фойерверки и подобряване дейността на органите за Надзор на пазара в европейските страни. Целта е постигане на по-голяма ефективност и ефикасност от работата им. Представена бе дейността на българските институции и работата на ДАМТН по отношение на пиротехническите изделия.

За първи път ДАМТН председателства група от такъв ранг за период от две години в тази сфера, а по оценка на участниците, срещата създаде стабилна платформа за бъдещи общи дейности и укрепването на отношенията между страните-членки на Европейския съюз в обсъжданата област.

Share this post