ДАМТН започва кампания за проверки в цялата страна по повод 15 март – Световен ден на потребителя

Инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), започват от 11 март 2024 г. кампания за проверки в търговски обекти в цялата страна. Кампанията се провежда по повод 15 март – Световния ден на потребителя за 15 поредна година, под егидата на Министерството на икономиката и индустрията.

Целта на кампанията е проверка на продукти за изпълнение на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и приложимите към тях наредби, за осигуряване на по-голяма безопасност и защита на потребителите.

Тази година в рамките на кампанията ще бъдат проверени следните категории продукти: лични предпазни средства; играчки; машини; радиосъоръжения; електрически продукти; пиротехнически изделия; съоръжения под налягане; строителни продукти и др.

При проверките вниманието на инспекторите от ГД НП ще бъде насочено към установяване наличие на: инструкция и/или указание за употреба на български език, наличие на маркировка за съответствие „СЕ“, наличие на наименование и адрес на производител и вносител, ЕС декларация за съответствие, и други.

За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ГД НП към ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.

В рамките на проведената през 2023 г. кампания за Деня на потребителя са проверени общо 223 броя продукти. От тях 117 броя различни видове и модели играчки, 50 броя електрически уреди, 10 броя лични предпазни средства, 33 броя радиосъоръжения,  7 броя машини, 3 броя газови уреди, 2 броя съоръжения под налягане и 1 брой пиротехническо изделие.

От проверените тогава продукти, съответстващи на изискванията са общо 86 броя продукти, а с констатирани несъответствия са 137 броя продукти. Установени са били следните несъответствия: 69 броя са без инструкция за употреба, 32 броя без „CE“ маркировка за съответствие, 103 броя без наименование и адрес на производител и/или вносител, 33 броя не се придружават от ЕС декларация за съответствие и други несъответствия, специфични за отделните групи продукти.

Share this post