ДАМТН е извършила 1047 проверки на обекти разпространяващи течни горива и е наложила санкции за над 1 млн. лв. през 2017 г.

За изминалата година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е извършила 1047 проверки на обекти разпространяващи течни горива и е наложила санкции за над 1 млн. лв. Това съобщи Васил Ненчев, главен директор на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, който бе гост в рубриката „На твоя страната“ на Нова телевизия. Той допълни, че от агенцията са взети 1274 проби от територията на цялата страна, като 724 от тях са били от дизелово гориво, 539 от автомобилен бензин и 11 от други течни горива.

„Проверките са установили 71 несъответствия при качеството на горива и 14 отклонения за съдържание на био компонент в тях“, каза още Ненчев. По думите му за периода на миналата година са спрени от разпространение на пазара общо 300 хил. литра некачествено течно гориво – 100 хил. автомобилен бензин и 200 хил.  гориво за дизелови двигатели.  Васил Ненчев припомни, че основните показатели за които следи агенцията са плътност, октаново и цетаново число, дестилационни характеристики, пламна температура, гранична температура на филтруемост, както и за съдържанието на сяра и вода в разпространяваните течни горива.

За миналата година ДАМТН е наложила 134 принудителни административни мерки, съставила е и връчила общо 142 броя актове за установяване на административни нарушения, както и 115 наказателни постановления на неизрядните търговците на обща стойност над 1 000 000 лв. „Най-честите отклонения, които откриваме са по показател пламна температура при дизела, а при бензина показател  дестилационни характеристики“, заяви главният директор. От думите му стана ясно, че през последните години не е установено наличие на вода в дизеловото гориво.

Васил Ненчев съобщи, че за 2017 г. подадените сигнали от граждани към ДАМТН са били 27, като всеки един от тях е бил проверен. Резултатите са показали, че само при две от пробите са открити несъответствия и апелира всички граждани да сигнализират агенцията при съмнение за некачествени течни горива.

Share this post