ДАМТН глоби търговска верига за продажба на перални машини без инструкция за употреба на български език

Нарушението  е установено от “таен клиент”

Глоба до 1000 лева ще бъде наложена на голяма търговска верига за за липса на инструкция за употреба на български език. Нарушението е установено от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), които закупиха като “тайни клиенти” пералня машина. Проверката е направена в обекти на веригата в цялата страна след множество сигнали и жалби на граждани.

Клиентите под прикритие разопаковаха закупената пералня машина пред централния вход на магазина, на видно място с охранителни камери. При проверката не е открита инструкция за употреба на български език. За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Инструкцията за употреба се съставя от производителя и се превежда в пълен обем на официалния език на страната, в която се продава артикулът. В инструкцията производителят посочва начина на монтаж, експлоатация, поддръжка, почистване и др. С предупредителни текстове насочва вниманието на потребителя за безопасна работа и за предпазване от битови инциденти.

ДАМТН апелира, при закупуване на уредите, потребителите да обръщат внимание за наличие на:

  • СЕ маркировка, с която производителят декларира, че продуктът е изпитан и съответства на всички съществени изисквания за безопасност, определени в приложимите директиви;
  • посочено наименование  или търговска марка на производителя;
  • посочени основни технически параметри върху уреда.

Share this post