ДАМТН и БАСЕЛ ще си партнират за гарантиране безопасността на потребителите

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българската асоциация на електротехниката и електрониката ще си партнират за защитата и безопасността на потребителите. Това става по силата на подписан Меморандум за сътрудничество между двете организации. Документът бе подписан от председателя на ДАМТН Петър Горновски и председателя на УС на БАСЕЛ Румен Атанасов.

„С Меморандума ще бъдат създадени равни пазарни условия за всички отговорни икономически оператори, така че да се даде възможност за укрепване на малките и средни предприятия“, каза Петър Горновски. По думите му с помощта на експертното мнение на асоциацията ще бъдат инициирани промени в нормативните документи с цел недопускането на възможности за нарушаване на законовите изисквания и разпоредби. По силата на Меморандума ще бъдат осъществявани редица съвместни инициативи за повишаване информираността на обществото, относно изискванията към безопасността на продуктите, пуснати на пазара, чрез ефективен контрол от страна на надзорния орган, както и пресичане на нечестната конкуренция, стана ясно от неговите думи. „Планувани са и съвместни информационни семинари между агенцията и БАСЕЛ, които предстои да бъдат организирани за фирмите в сектор „Електротехника и електроника“. Така ще бъдат разяснявани новостите и тенденциите в техническото законодателство“, допълни още той.

Радвам се да съобщя, че за първи път реализацията на български електрически продукти на пазара на Германия е по-голям, от колкото германските такива у нас, заяви от своя страна Румен Атанасов, като благодари за доброто сътрудничество между асоциацията и агенцията през годините.

В официалното събитие участие взеха и заместник-председателят на ДАМТН Валтер Василев, главният секретар на агенцията Валентин Чиликов, главният директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ Мирослав Йотов, заместник-председателят на УС на БАСЕЛ Людмил Михайлов и др.

Share this post