ДАМТН и Фондация „Асансьорна безопасност“ проведоха работна среща за разширяване на съвместното си сътрудничество в областта на безопасната експлоатация на асансьорите

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Фондация „Асансьорна безопасност“ проведоха работна среща за разширяване на съвместното си сътрудничество в областта на безопасната експлоатация на асансьорите. Срещата имаше за цел да бъдат обсъдени начините за повишаване на информираността и знанията на населението, относно нормите при тяхното използване както и избягването на потенциално рискови ситуации и др. В нея участие взеха временно изпълняващият длъжността председател на ДАМТН ген. Кирил Войнов, главният секретар Николай Николов и част от ръководството на институцията. Фондация „Асансьорна безопасност“ беше представлявана от изпълнителния директор Емануела Фролошка, както част от членовете на управителния й съвет – Ивана Попова и Димитър Фролошки.

Акценти на срещата бяха обсъждането на възможността експерти от агенция да вземат постоянно участие в организираните от фондацията срещи с деца от детски градини и училища, по време на които да бъдат разяснявани, правилата за безопасно ползване на асансьорите и ескалаторите, както и евентуалното бъдещо въвеждане на вече разработената учебна програма от страна на фондацията в учебния план на децата от начален курс на обучение. Планира се обученията да обхванат възрастовите групи от предучилищна възраст до 3-и клас на началните училища. Ще бъде подпомогната и комуникацията на проекта с други ангажирани институции и организации, за да се стигне до максимално широк кръг от хора.

По време на срещата беше акцентирано и върху ефективното взаимодействие между организацията и агенцията. Ген. Войнов пое ангажимент от своя страна да съдейства в комуникацията между „Асансьорна безопасност“ и държавните институции, с което да бъде засилено вниманието върху експлоатацията на асансьорите. По този начин ще бъдат разработени и формирани общи политики и стратегии в областта на безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорните съоръжения, които ще са в интерес на устойчивото икономическо развитие на сектора.

Share this post