ДАМТН и Фондация „Асансьорна безопасност“ ще си партнират за популяризиране начините и мерките за безопасно ползване на асансьори и ескалатори сред децата

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Фондация „Асансьорна безопасност“ ще си партнират за популяризиране начините и мерките за безопасно ползване на асансьори и ескалатори сред децата. За това се договориха председателят на ДАМТН Александър Манолев и изпълнителният директор на фондацията Емануела Фролошка.

По силата на подписана декларация, експерти от Държавната агенция ще участват в организирани от фондацията срещи с деца от детски градини и училища, по време на които ще бъдат разяснявани, на достъпен език, както и чрез множество близки до децата похвати, правилата за безопасно ползване на  асансьорите и ескалаторите.

Планира се обученията да обхванат възрастовите групи от предучилищна възраст до 3-и клас на началните училища на територията на град София. Ще бъде подпомогната и комуникацията на проекта с други ангажирани институции и организации, за да се стигне до максимално широк кръг от хора.

Тези активности са част от по-голям проект, разработен от Фондация „Асансьорна безопасност“, който към момента кандидатства за финансиране. В хода на проекта се планира разработването на учебни материали, предназначени за различни целеви аудитории и поднасянето им на разбираем език за децата, както и провеждането на тематичен конкурс за детски рисунки. Ще бъдат разработени и информационни материали за самия проект, които да са част от една по-широка информационна кампания, която цели повишаване на информираността и превенция на опасни ситуация при ползването на подобни съоръжения.

Сред целите, които си поставя проекта са: популяризиране европейските норми за безопасност при асансьори, ескалатори и подвижни пътеки; да повиши информираността и знанията на населението, относно нормите за безопасност при тяхното използване както и избягването на потенциално опасни ситуации и др.

Share this post