ДАМТН и ИА БСА ще си партнират при изготвянето на правила и процедури, касаещи дейността им

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Евгени Симеонов и изпълнителният директор на ИА „Българска служба по акредитация“ (ИА БСА) инж. Ирена Бориславова подписаха меморандум за сътрудничество. Целта на меморандума е повишаване на ефективността на двете структури при изпълнение на определените функции в националното законодателство и правото на Европейския съюз (ЕС).

Подписването на меморандума се състоя на 20.01.2023 г. в заседателната зала в сградата на ДАМТН.

С меморандума страните декларират готовност да обединят усилия и да координират действията си за повишаване на компетентността на кандидатите за оправомощаване и нотификация, както и при контрол на дейността на органите, оправомощени и/или нотифицирани от България пред Европейската комисия и държавите – членки на ЕС.

На събитието присъстваха Иван Ганчев – зам. председател на ДАМТН, и Тодор Гунчев – главен секретар на ИА БСА.

Share this post