ДАМТН и областният управител на Благоевград представиха пред кметовете от областта новите им задължения според Закона за водите

Ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съвместно с областния управител на област Благоевград Бисер Михайлов, представиха пред кметовете от региона новите им задължения след приетите промени в Закона за водите. Дискусията беше проведена с цел засилване на вниманието към водоемите и предприемането на координирани действия с цел ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни. В нея, от страна на ДАМТН, участие взеха председателят на ДАМТН Петър Горновски, заместник-председателя на агенцията ген. Кирил Войнов, началника на регионалния отдел „Югозападна България“ Иван Бузов.

Кметовете от област Благоевград бяха запознати с възможността да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата. Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок. Ръководството на ДАМТН подчерта, че след приетите промени в Закона за водите, контролът от страна на агенцията ще бъде още по-засилен.

По време на дискусията беше обсъдено и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. С въвеждането й ще се даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните орган. Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. По този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

Share this post