ДАМТН и областният управител на Бургас проведоха работна среща с представители на общините от областта във връзка с приетите промени в Закона за водите

Ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съвместно с областния управител на област Бургас Вълчо Чолаков, проведоха работна среща с представители на общините от областта. Серията от работни срещи по места се провеждат с цел засилване на вниманието и отговорността на собствениците на водоеми и предприемането на координирани действия съгласни приетите промени в Закона за водите. В днешната дискусия, от страна на държавната агенция, участие взеха председателят Петър Горновски, неговият заместник ген. Кирил Войнов, главният секретар Николай Николов и началникът на регионален отдел „Югоизточна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Милуш Кумчев.

На кметовете от бургаска област бяха представени стъпките на предстоящата процедура за категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. Беше акцентирано, че язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен.

Кметовете от област Бургас бяха запознати и с предоставената им възможност, по тяхна преценка, да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на стопанисваните от тях язовирите. Процедурата за това решение изисква наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата. Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок.

Срещите на ръководството на ДАМТН с областни управители, кметове и представители на общини продължават в цялата страна.

Share this post