ДАМТН и УАСГ ще подпишат Меморандум за сътрудничество за обучението на кадри

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Университетът по архитектура, строителство и геодезия ще подпишат Меморандум за сътрудничество за подготовка на кадри в областта на хидротехниката и геодезията. За това се договориха председателят на ДАМТН Петър Горновски и заместник-ректорът по учебна дейност, качество и акредитация на УАСГ проф. д-р инж. Славейко Господинов.  Двамата обсъдиха възможности за задълбочаване на сътрудничеството между двете институции и обучението на кадрите в сектора, които да бъдат в помощ на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията.

Темата със специализираните кадри на пазара на труда остава един от основните приоритети в работата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. „Липсата на специалисти в секторите хидротехника и геодезия може да бъде преодолян чрез координирани действия, основа за което ще е и подписаното споразумение“, подчерта Петър Горновски.  Той допълни, че е от голяма важност кадрите да бъдат добре обучени, което ще бъде от полза не само за агенцията, но и за собствениците на язовири, като по този начин да се гарантира безопасната експлоатация на водоемите. „Работата на инспекторите в ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ е отговорна, защото тяхната дейност изисква не само да могат да кажат дали една язовирна стена е здрава, но и да могат да го подкрепят със знания. Това касае и националната сигурност на страната ни“, допълни още председателят.

Петър Горновски оповести и предстоящото учредяване на Обществения съвет за безопасност на язовирните стени към председателя на ДАМТН. В него участие ще вземат хидротехнически и геодезични експерти, изявени специалисти от академичната общност и други експерти в областта. Съгласие да бъде негов член даде и проф. д- инж. Пеньо Пенев, бивш ректор на висшето училище, с два мандата, в периода 1999 – 2008 г.

В хода на срещата бе договорено и възможността за съвместна работа при извършване на контролни проверки на язовирни стени и съоръженията към тях, осъществяване на геодезични измервания и мониторинг, създаване на интерактивни модели и регистри, както и вземане на участие от представители на висшето учебно заведение във всички бъдещи проекти на агенцията.

В рамките на среща участие взеха и зам.-председателят на ДАМТН Маргарита Пейкова-Юлиянова, главният секретар на агенцията Валентин Чиликов, главният директор на ГД НЯСС Кирил Войнов, деканът и заместник-деканът на Геодезически факултет на УАСГ проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова и доц. д-р инж. Иван Кунчев, главен асистент Мария Пирянкова и др.

Share this post