ДАМТН и ВСУ “Черноризец Храбър” ще си сътрудничат в областта на подготовката на кадри

Ще бъде подписано споразумение за сътрудничество за обучението на кадрите в секторите сигурност, архитектура и урбанистика, строителство, екология, химия, хидротехника и геодезия и др. между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”. Това стана ясно по време на работна среща между председателя на ДАМТН Петър Горновски и президента на ВСУ д.ик.н. Анна Недялкова, която се проведе днес във Варна. Това е второто учебно заведение, с което ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество за подготовката на кадри в секторите, които попадат в компетенциите на агенцията.

„Миналата седмица проведох работна среща с представители на Университетът по архитектура, строителство и геодезия, с които се договорихме за сътрудничество в областта хидротехника и геодезия, които ще бъдат от изключителна полза на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”. Много важно е, че и стартираме такова стратегическо сътрудничество и с вашето учебно заведение, защото това ще ни позволи да надградим и разширим очакваните резултати“, каза Петър Горновски. Той допълни, че темата със специализираните кадри на пазара на труда е приоритетен за ДАМТН и с подписването на такова споразумение се гарантира не само качеството на работа на институцията в дългосрочен план, но и в полза на националната сигурност на страната ни.

С Меморандума между двете институции ще бъде гарантирано и обезпечаването на липсата на кадри и към други две специализирани звена към агенцията – Главните дирекции „Контрол на качеството на течните горива” и Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор“. „Само с координирани действия между институциите може да преодолеем липсата на кадри в специализираната администрация. ДАМТН има нужда от подготвени и отговорни хора, които да гарантират качеството на работния процес“, допълни още председателят на ДАМТН.

В рамките на среща участие взеха и главният секретар на агенцията Валентин Чиликов, главният директор на ГД НЯСС Кирил Войнов и проф. Петър Христов, преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър”.

Share this post