ДАМТН инспектира над 570 продукта по време на кампанийната проверка по повод Деня на потребителя 2019

По време на националната кампанийна проверка по повод Деня на потребителя 2019 инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са проверили 573 продукта. Тази година фокусът на кампанията беше акцентиран върху безопасното разпространение в търговската мрежа на промоционални продукти и продукти в ниския ценови диапазон. Основните продукти, които попаднаха в обхвата бяха от различни категории, като в тях бяха електроуреди, детски играчки, ръчни електроинструменти, лични предпазни средства, офис техника, продукти по отношение на енергийната ефективност, газови уреди и др.

В хода на проверките бяха констатирани 362 несъответстващи продукта от различен тип, като от тях 251 са били без инструкция за употреба на български език, 91 без задължителната маркировка за съответствие и 20 продукта с друг тип несъответствия.

И тази година сред най-честите нарушения, които агенцията е констатирала бяха липса на: СЕ маркировка; инструкции на български език; задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език; информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор и др.

За установените нарушения ДАМТН е предприела мерки за съставянето и връчването на актове за установяване на административни нарушения на неизрядните търговците.

Share this post