ДАМТН инспектира над 900 продукта по време на „Безопасна Коледа“ 2017

По време на националната кампанийна проверка „Безопасна Коледа“ 2017 инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са проверили над 900 продукта. Целта на кампанията беше превенция и установяване спазването на изискванията за безопасност при разпространението в търговската мрежа на играчки, задвижвани с батерии, електрически светлинни гирлянди,  пиротехнически изделия и др. И тази година инициативата бе проведена съвместно с Комисията за защита на потребителите и осъществена под егидата на Министерството на икономиката.

След края на тазгодишната кампанийна проверка инспекторите на ДАМТН са установили общо 203 броя артикули, при които са открити несъответствия, като 66 от тях са били при играчки, 112 при електрически гирлянди и 25 при пиротехнически изделия. И тази година сред най-честите нарушения, които агенцията е констатирала бяха липса на: СЕ маркировка; инструкции на български език; задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език; информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор и др.

За установените нарушения ДАМТН е издала 30 броя заповеди за спиране разпространението или използването на несъответстващия артикул, изземване и унищожаване в съответствие с предвидените законови изисквания. Предприети са мерки и за връчването на 28 броя актове за установяване на административни нарушения на неизрядните търговците.

Share this post