ДАМТН инспектира търговските везни в Горна Оряховица

С настъпването на летния сезон, инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършиха проверка на лица, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци в Горна Оряховица. В акцията се включиха и служители на районното управление на МВР в областта, като екипите проверяваха дали търговците спазват задълженията им по Закона за измерванията.

Инспекциите обхванаха 30 търговски маси, като използваните на тях 31 везни бяха проверени за наличие на изискуемите знаци от метрологичен контрол и маркировки, удостоверяват съответствието им с изискванията към тях при употреба за търговски цели. При провеждането на проверките инспекторите на Държавната агенция следяха с повишено внимание за техническата изправност на везните, за правилното им използване, както и за наличие на пломби с нанесени върху тях знаци, предотвратяващи достъпа до местата за регулиране и манипулиране на везните.

За 4 от инспектираните везни беше установено, че не отговарят на законовите изисквания, като 3 от тях не са били предназначени за търговски цели, като не са били от одобрен тип или не са с оценено съответствие. Четвъртата е била без валидни знаци за последваща проверка на средствата за измерване в употреба, тъй като не е била извършена ежегодно изискуемата проверка.

За установените нарушения и за установените нарушения на Закона за измерванията ДАМТН е съставила 3 акта за установяване на административни нарушения на неизрядните търговците, като в процедура е съставянето и на още един.

Share this post