ДАМТН изпрати писма на всички общини да засилят вниманието си към язовирите, които се намират на тяхна територия

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпрати писма до всички общини в България да засилят вниманието си към язовирите, които се намират на тяхна територия. В тях се обръща внимание, че съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, в 7 дневен срок след подписване на договор за възлагане функциите на оператор на язовирна стена, собственикът е длъжен да предостави копие в ДАМТН.

Това все още е едно от честите нарушения от страна на собствениците, което е много важно за безопасната експлоатация на съоръженията. Глобата при него е между 1 000 и 20 000 лв.

Писмата имат информативен характер и целят засилване вниманието към ефективното и професионално управление на язовирите. Ежегодно се прави и проверка от Върховна административна прокуратура за състоянието на язовирите, като едно от предписанията е да се засили вниманието на собствениците към тези съоръжения, каквато е и целта на кореспонденцията. В ход са и проверките на експертите на агенцията като те ще съставят актове навсякъде, където не са изпълнение тези и други направени предписания. Към днешна дата около 90% от всички язовири на територията на страната са общинска собственост и е важно местната власт да обърне специално внимание, за да не се допуснат проблеми при тяхната експлоатация с оглед обилните снеговалежи и започващото снеготопене.

Share this post