ДАМТН извърши тематична проверка на пакетирано кафе и ядки в цялата страна

Инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в рамките на проведена тематична проверка извършиха контрол на нетните количества на почти 3 хил. броя опаковки пакетирано кафе и ядки, взети на случаен принцип, от общо наличните за продажба в търговските обекти на територията на цялата страна. На извадков контрол са били подложени 261 търговски марки различни по вид пакетирано кафе и ядки, пуснати на пазара от 75 производители и 1 вносител. При извършения контрол не са установени отклонения от обявеното върху опаковките номинално количество.

Инспекциите са били осъществени в 68 търговски обекти от различен мащаб в цялата страна – големи национални вериги, регионални вериги, супермаркети и малки квартални магазини за хранителни стоки. При проверките е извършено и наблюдение за спазване на изискванията към означенията върху опаковките на номиналните количества на предлаганите за продажба продукти, като само за 12 от проверените продукти на общо 9 производители са установени несъответствия с изискванията към означенията. Преобладаващото несъответствие е обявяването на стойностите на количествата с цифри с височина по-малка от изискуемата, което затруднява потребителя при информирането им за количеството на продукта. При 2 от продуктите означението на единицата за измерване, съпътстваща количеството е с букви на кирилица, което не се допуска от Закона за измерванията  и приложимата към него Наредба за предварително опакованите количества продукти. Спрямо тези производители ДАМТН е предприела необходимите законосъобразни мерки.

Добрите резултати от проведените проверки са следствие от системно провежданите тематични инспекции по видове продукти. Те са с цел контрол на нетните им количества в търговската мрежа, които ДАМТН извършва ежегодно в последните години и които са превантивна мярка за недопускане на пазара и за продажба на предварително опаковани продукти с несъответстващи количества.

Share this post