ДАМТН: Към момента 41 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 14 директиви и 2 регламента

Към този момент 41 български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 14 директиви и 2 регламента По този начин осигуряват на българските производители свободен и равнопоставен достъп до единния европейски пазар. Това показват данните на дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), която до средата на месец юли е извършила 63% от планираните годишни проверки на нотифицираните органи в страната. От началото на годината са подадени 5 заявления за получаване на разрешение за оценяване на съответствието.

Експертите към държавната агенция извършват проверки на нотифицираните органи за спазване на условията , при които са получили разрешение за оценяване на съответствието на продукти в обхвата на съответна наредба, както и практическото приложение на процедурите за оценяване на съответствието и за поддържането на техническата компетентност на персонала.

По време на проверките на ДАМТН се следи с повишено внимание за изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието, техническата документация на оценени продукти и изготвените записи от персонала на съответния орган. Проверява се наличието на актуални приложими хармонизирани стандарти и на необходимите технически средства за изпитване. Когато нотифицираният орган изпълнява процедура за оценяване на съответствието, експертите наблюдават някои от етапите на процедурата, обикновено провеждането на изпитвания, подготовката за изготвяне на протоколи, взаимодействието между оценители и изпитватели и др.

Share this post