ДАМТН: Към този момент състоянието на язовирите в страната е нормално

Към момента състоянието на язовирите на територията на цялата страна е нормално. Това каза председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на съвместна работна среща с областния управител на област Стара Загора Гергана Микова и кметове, и представители на общини от региона. Във връзка с проливните дъждове в страната през последните дни е задействан кризисният щаб на държавната агенция, въведени са 24-часови дежурства, а ръководството провежда среща по места с цел недопускане на инцидент на водоемите в страната.
„Напомняме на всички собственици на водоеми, независимо дали са общински или частни, да продължават да изпълняват нашите предписания, както и да следят нивата на стопанисваните от тях язовири“, подчерта Петър Горновски. От думите му стана ясно, че инспектори на ДАМТН продължават да следят проблемните водоеми, а кризисният щаб на агенцията ще продължи работа до нормализирането на метеорологичната обстановка.

Кметовете от област Стара Загора бяха запознати и с възможността да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата. Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок, а държавата ще е ангажира с техния ремонт. Ръководството на ДАМТН подчерта, че след приетите промени в Закона за водите, контролът от страна на агенцията ще бъде още по-засилен.

По време на дискусията беше обсъдено и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. С въвеждането й ще се даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните орган. По този начин ще се оптимизира контрола на язовирите и ще се детайлизират изискванията за експлоатацията им.

В днешната дискусия участие взеха и главният секретар на агенцията Николай Николов, началникът на регионалния отдел „Южна централна България“ ген. Йордан Кюмюрджиев и заместник-областният управител Димитър Драчев. Срещите на ръководството на ДАМТН с областни управители, кметове и представители на общини продължават в цялата страна, като вчера бяха проведени заседания и в областите Хасково и Кърджали.

Share this post