ДАМТН: Лифт „Мартинови бараки“ е технически изправен и годен за безопасна експлоатация

Поради неспазване на правилата за използване на седалков лифт, около 12:40 часа на 5 март 2017 г. е изпуснато детето от лифта срещу хотел „Рила“ в курортен комплекс “Боровец”. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) се самосезира и веднага стартира проверка, за изясняване причините за възникване на инцидента.

ДАМТН установи, че съоръжението е технически изправно и годно за безопасна експлоатация при спазване на всички норми на безопасност. Инцидентът с лифта е резултат на човешки фактор, който, за съжаление, не може да бъде изолиран.

Инструкцията за ползване на съоръжението е съобразена с тази на производителя и в нея липсва вменено задължение на операторите да съдействат на клиентите, както и липсват задължение, и отговорност по отношение на положението на тялото на всеки един от пътниците.

Заради допуснатия инцидент, застрашаващ живота и здравето на возещите се, ДАМТН ще състави два акта за установени административни нарушения на дружеството експлоатиращо лифта за нарушения на Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на въжени линии.

На лицето, придружавало пострадалото дете, също ще бъде съставен акт за установено административно нарушение на цитираната наредба.

Размерът на санкциите и глобата ще бъдат определени след окончателното произнасяне на разследващите органи.

Независимо, че на лифта има персонал, пълнолетните лица, които придружават непълнолетни или малолетни носят отговорност за тях и следва да спазват указанията за ползване на лифта и да реагират адекватно на ситуацията.

Експертите на ДАМТН обръщат внимание, че когато такива съоръжения се използват от деца, те задължително следва да бъдат с придружител, който отговаря персонално за тяхната безопасност и спазването на изискванията, посочени на информационните табели, поставени в зоната на съоръжението.

Окончателният извод за наличие на действие и/или бездействие на служителите и придружителя е в правомощията на разследващите органи.

Share this post