ДАМТН направи спешна проверка на язовир Огняново

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор направи спешна проверка на язовир Огняново на 16 февруари, след получен сигнал. На място експертите установиха, че е паднала едната от гредите на пасарелката, която осигурява достъп до водовземната кула. На този етап това не застрашава сигурността на съоръжението, но трябва да се предприемат спешни мерки за отстраняване на проблема.

Своевременно е изпратено писмо до областния управител на София област с предписания за мерките, които следва да се предприемат. Язовирът е вписан в активите на “Кремиковци” АД, но има спор за собствеността му.

Експертите на ДАМТН вече са направили преглед на цялата документация на съоръжението. Проблемът с пасарелката е бил констатиран още в средата на 2016 г. като са направени предписания на “Кремиковци” АД да се направи експертен оглед и да се предприемат мерки за укрепването й. Днешната проверка показва, че не са предприети необходимите действия след това, поради което се е стигнало до нейното срутване. За проблема са били информирани областният управител и кметът на общината.

Към днешна дата е свободен около 30% от обема на язовира. Няма други констатирани проблеми, които са свързани с безопасността на съоръжението.

Share this post