ДАМТН: Няма констатирани нарушения при пакетираните сухи варива в търговската мрежа

Като превантивна мярка за защита на потребителите от неточни измервания през месец септември Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проведе тематични проверки в търговската мрежа на пуснати на пазара предварително опаковани продукти – сухи варива. Инспекторите на ГД „Метрологичен надзор“ инспектираха 2 655 хил. броя опаковки продукти, взети на случаен принцип от общо наличните за продажба в търговските обекти. На извадков контрол са били подложени 318 партиди сухи варива, пуснати на пазара от 53 български производители. При извършения контрол не са установени отклонения от обявеното нетно количество.

Добрите резултати от проведените проверки са следствие от системно провежданите тематични инспекции на видове продукти. Те са с цел контрол на нетните им количества в търговската мрежа, които ДАМТН извършва ежегодно в последните години и които са превантивна мярка за недопускане на пазара и за продажба на предварително опаковани продукти с несъответстващи количества.

Инспекциите са били осъществени в 66 търговски обекти от различен мащаб в цялата страна – големи национални вериги, регионални вериги, супермаркети и малки квартални магазини за хранителни стоки. Те се извършват с цел проследяване на спазването на разпоредбите на Закона за измерванията (ЗИ) и Наредбата за предварително опакованите количества продукти (НПОКП) от лицата, които произвеждат (пакетират) и предлагат за продажба тези продукти. По този начин се гарантира освен защитата на потребителите от ощетяване в количествата и условия за лоялна конкуренция на производителите им по отношение на спазване на изискванията на ЗИ.

Share this post