ДАМТН: Няма съществени нарушения, които да застрашават язовирните стени в област Бургас

Не са констатирани съществени конструктивни нарушения,  които  застрашават сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях в област Бургас, следствие на валежите. Това е общата констатация в доклада за състоянието на водоемите в региона, след обилните валежи, изготвен от инспекторите на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

В периода 27-29 октомври служителите на агенцията извършиха комплексна проверка на 46 язовира на територията на бургаска област. Инспекциите обхванаха засегнатите обекти в резултат на влошената метеорологична обстановка на 24-25 октомври, както и язовирите с висок рисков потенциал за областта. Констатацията към този момент е, че те не създават предпоставки за аварийни ситуации и риск от наводнения на  населените места и елементите на техническата инфраструктура в област Бургас. Следва собтсвениците да предприемат действия по отремонтиране на засегнатите водоеми и да спазват направените предписания от държавната агенция.

Към момента първоначалната хипотеза на инспекторите на ДАМТН се потвърждава – има преливане и бавно и частично разрушаване на сегменти на язовирни стени на няколко каскадни водоема в община Камено. Четирите микроводоема Чанаджик 1,2,3 и 4 са прелели следствие на обилните валежи (някои от тях дори са били празни преди започване на дъждовете) като водата от тях се е оттекла към яз. „Чотората“. Той е разполагал с постоянно видеонаблюдение, от което се вижда как около 2:00 часа през нощта на 24 срещу 25 октомври започва да приижда вода, която носи наноси – пръст, храсти и дървета. Следствие на прииждащата вода и обилния валеж започва рязко повишаване на нивото на язовира като се стига до преливане през короната на стената и водата се разлива в земеделски земи. Въпреки това съоръжението задържа основната водна маса и не се стига до пълно разрушаване на стената. Данни показват, че водният отток от тях не е причина за човешките жертви и разливът на водата е в земеделски земи.

Дерето, на което е разположена каскадата се зауства в р. Русокастренска след 5.5 км надолу по течението. От мястото на заустването до с. Ливада, което е най-близкото населено място, са около 11 км, а самото село е отдалечено от р. Русокастренска на още около 1 км., обясни ген. Кирил Войнов, директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТН, тази сутрин в ефира на БТВ. Той даде пример с населени места, до които няма разположени язовири, както и с депото за битови отпадъци в района, което е разположено над водоемите, но въпреки това са силно пострадали от придошла вода. Затова и към този момент язовирите не се разглеждат като причина за наводненията от ДАМТН, обясни ген. Войнов.

Той още веднъж се обърна към собствениците на язовири и ги призова да изпълняват направените предписания и да приведат съоръженията си в изправност, където има проблеми. Експертът подчерта, че проверките са постоянни – над 3630 от началото на годината, но са и много случаите, които въпреки контрола липсват предприети действия. Затова са и наложени близо 400 акта.

Share this post