ДАМТН: Около 8% от инспектираните везни на територията на град Варна не отговарят на изискванията

Около 8% от инспектираните везни на територията на град Варна не отговарят на изискванията. Това показаха резултатите от масовите проверки на инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), които извършиха проверка на лица, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци в морската столица. Акцията беше съсредоточена върху откритите търговски обекти, като обхвана следните пазари и борси: „Централен пазар“, „Зеленчукова борса“, „Часовника“, „Младост“, „Чаталджа“, „Левски“, „Чайка“, „Роза“, „Аспарухово“ и др.

Инспекциите обхванаха 218 търговски обекта, като използваните на тях 243 везни бяха проверени за наличие на изискуемите знаци от метрологичен контрол и маркировки, удостоверяват съответствието им с изискванията към тях при употреба за търговски цели.
При проверките бяха установени 20 броя везни, които не отговарят на изискванията по Закона за измерванията. При 15 от тях беше констатирано, че се използват с изтекъл срок за задължителна метрологична проверка и са без необходимите валидни знаци. Другите 5 не са били предназначени за търговски цели, като не са били от одобрен тип или не са с оценено съответствие.

За установените нарушения ДАМТН е съставила 7 протокола за задължителни предписания и 13 акта за установяване на административни нарушения на неизрядните търговците. Предстои образуване на административно-наказателно производство по отношение на още 7 нарушители.

Проверките на везни по Черноморието  продължават, като ще обхванат и временно разкритите търговски обекти, характерни за настоящия летен сезон.

Share this post