ДАМТН организира две кръгли маси по повод 15 март – Mеждународния ден на потребителите

На 15 март, 10:00 ч., по повод Международния ден на потребителите, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор организира две кръгли маси в градовете София и Варна,  които ще се проведат под егидата на министъра на икономиката на Република България. Целта на събитията е насочена към това да се гарантира пускане на безопасни продукти на пазара в европейското икономическо пространство (ЕИП), като се обърне внимание на безопасността на децата свързана с играчките. Като част от кампанията ще бъдат организирани и информационни центрове в четири града в страната (София, Бургас, Варна и Пловдив).

Заинтересовани страни по темите на кръглите маси са:

  • контролни органи за защита на потребителите, чиито компетенции включват осигуряване на безопасност на продукти, предназначени за игра в детската градина, ресурсните центрове, вкъщи, на места за отдих и развлечение;
  • преподаватели, учители и администратори, работещи с деца, включително деца със СОП;
  • неправителствени организации в областта на защита на потребителите и браншови организации;
  • отговорни икономически оператори, които предоставят играчки на пазара в страните от ЕИП;
  • нотифицирани органи

Събитието в град София се организира съвместно с Български институт за стандартизацията и Комисия за защита на потребителите и ще бъде на тема „Играчката – забавна, полезна и безопасна“. То ще се проведе в Български институт за  стандартизация, зала 1, партер, София 1797, ж.к. “Изгрев” ул. “Лъчезар Станчев” № 13.

Темата на кръглата маса във Варна ще бъде „Безопасни потребителски продукти и услуги“. Тя се организира съвместно с Комисия за защита на потребителите и Център на качество на стоките и потребителска защита – ИУ Варна, в сградата, на който ще се състои и самото събитие (гр. Варна 9002, бул. “Княз Борис ” № 77).

С тези събития ДАМТН и нейните партньори целят да бъде поставена основа на съвместни действия и инициативи, чрез устойчиво партньорство за едногодишен период, като основен акцент ще се постави върху най-масово потребяваните продукти (играчки и електрически съоръжения за бита), както и да бъде взето съвместно решение за определяне на мерки за ограничаване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в потока от битов отпадък (играчки с батерии, дистанционно управляеми електрически уреди , електрически уреди за бита и др. ).

Повече за Международния ден на потребителите:

За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. В България се чества от 1991 г.

Датата на честване е определяна в памет, речта на американския президент Джон Ф. Кенеди, който на 15 март 1963 г. обявява пред Сената идеята за Закон за защита на потребителите. Кенеди посочва “четирите основни права на потребителя”: правото на безопасност; правото на информация; правото на избор; правото да бъдеш чут. Впоследствие, са добавени още четири: правото да бъдат задоволени основните потребности; правото на обезщетение; правото на образование; правото на здравословна околна среда. Именно тези осем права са залегнали в Правилата за защита на потребителите, приети от ООН.

Share this post