ДАМТН ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2021”

 

В края на 2021г. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) приключи своята национална кампания „Безопасна Коледа 2021“. С цел превенция разпространението на несъответстващи  и потенциално опасни продукти, повече от десет години, кампанията традиционно се провежда в периода преди Коледните и Новогодишни празници. По време на проверките служители от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) са инспектирали над 286 търговски обекта в цялата страна. Те са проверили общо 560 различни продукта. Тази година фокусът бе поставен върху продукти, които традиционно се купуват у нас за празниците: детски  играчки – карнавални костюми, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия. Крайните резултати са следните:

– Проверени са 94 детски  играчки – карнавални костюми. От тях 44 са съответстващи. При останалите са открити следните  несъответствия: 33 продукта са без СЕ маркировка, 14 продукта са били без инструкции за употреба на български език, били са без наличие на предупредителни текстове, или са били без наличие на информация за поддържане на хигиена за костюми (само за костюми за деца под 3 години). 39 продукта са били без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара. Сумираният общ брой несъответствия е по-голям от броя несъответстващи играчки, защото при някои продукти са установени повече от едно несъответствие.

– При електрическите гирлянди са проверени 273 различни по вид, модел и марка продукти. 164 гирлянди са съответстващи със законовите изисквания. Четири продукта гирлянди са били без СЕ маркировка, 34 гирлянди са били без инструкции за употреба на български език, а 81 гирлянди са били без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара. Издадени са 37 заповеди за спиране разпространението на 58 електрически гирлянди с видими несъответствия.

– Проверени са 193 пиротехническите изделия. 166 от тях са съответстващи.  Открити са следните несъответстващи пиротехнически изделия: 17 продукта са били без СЕ маркировка, 20 продукта са били без инструкции за употреба на български език и 20 продукта са били без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.

Анализът на обобщените резултати  сочи, че превантивната дейност на ДАМТН е навременна и резултатна, тъй като  на пазара все още присъстват играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, които не съответстват на законовите изисквания. Най-често продуктите са без инструкция за употреба или непълна такава, както и без нанесено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. За откритите несъответствия са съставени 85 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). На търговци са издадени заповеди за спиране продажбата на 54 продукта без СЕ маркировка. За 58 продукта с видими несъответствия са издадени заповеди за спиране на разпространението им.

След анализ на резултатите от поредната кампания може да се направи извод, че със своята дейност ДАМТН е осигурила по-сигурен пазар на потребителите за светлите Коледни и Новогодишни празници.

 

Share this post