ДАМТН продължава масираните проверки на бензиностанции в страната

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) продължава масираните проверки на бензиностанциите в страната. В момента инспекциите са съсредоточени в областите Бургас и Плевен, като ще обхванат цялата страна.

Инспекциите осъществявани от служителите на агенцията са комплексни, като се следи с повишено внимание за контрола и качеството на течните горива, както и технически и метрологичен контрол на бензиноколонките в обектите. При установяване на административни нарушения ДАМТН ще предприеме незабавни административно-наказателни процедури.

Share this post