ДАМТН продължава серията от срещи по места във връзка с промените в Закона за водите

Ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор продължава серията от срещи с областните управители във връзка с приетите промени в Закона за водите. Работните дискусии са с цел засилване на вниманието към водоемите и предприемането на координирани действия, като по този начин се цели ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Втората от днешните срещи се проведе в Сливен и в нея участие взеха председателят на ДАМТН Петър Горновски, неговият заместник ген. Кирил Войнов, главният секретар на агенцията Николай Николов, областният управител Чавдар Божурски и директорът на дирекция Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областната администрация инж. Мартина Златева. На нея ръководството на агенцията представи резултатите от проверките на територията на областта от началото на годината. Инспекторите на ДАМТН са установени 26 броя нарушения на територията на сливенска област. Важно е да се подчертае, че в тази бройка влизат всички неизправности констатирани при проверките на водните съоръжения, като много от язовири са с повече от едно нарушение, а значителна част от тях са предписания по документацията.

По време на срещата бяха дискутирани и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. По този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

Share this post