ДАМТН проведе наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли

Във връзка със започване на учебната година, по инициатива на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и проведени разговори с кметовете на общините Габрово, Велико Търново и столичния район Искър, съвместно с техни представители, бе извършено наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли.

Наблюденията са с цел осигуряване на точни измервания, свързани със здравето и здравословното хранене на децата, посещаващи детски градини и ясли.

Наблюдавани са използваните везни за контрол на теглото и ръста на децата и везни, свързани с контрола на доставяните количества хранителни продукти. Посетени са 31 детски градини и 7 ясли на територията на посочените общини, в които се използват 80 везни за контрол на хранителните продукти и 18 везни за контрол на теглото и ръста на децата. За резултатите от наблюдението ще бъдат информирани кметовете на съответните общини.

Share this post