ДАМТН провери 160 играчки по време на кампанията по повод “Ден на детето 2022 г.“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе кампания на 01.06.2022 г. по случай Деня на детето, в търговски обекти в цялата страна. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ при ДАМТН, провериха различни видове детски играчки, които се предлагат на пазара.

Проверени бяха общо 160 броя играчки. От тях за 110 броя е установено, че съответстват на изискванията. За 50 броя са констатирани несъответствия. От тях 26 броя са били без „CE“ маркировка за съответствие, 38 броя са били без наименование и адрес на производител и вносител, 18 броя са били без инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, 9 броя са били без предупредителни текстове и 7 броя са били с други несъответствия. Общият брой нарушения е повече от 50, защото някои проверени играчки са били с повече от едно несъответствие.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство са предприети административно наказателни действия към отговорните икономически оператори. За продуктите без нанесена „CE“ маркировка за съответствие са издадени заповеди за спиране разпространението им.

ДАМТН ще продължи да извършва проверки в рамките на своите правомощия, с цел недопускане предлагането на пазара на несъответстващи продукти.

Share this post