ДАМТН провери по сигнал електрически гирлянди в “Илиянци”

На 17 ноември 2016 г. инспектори и експерти от ДАМТН, съвместно с органите на МВР, извършиха масирани проверки по сигнал за продажба на електрически гирлянди, в нарушение с действащото законодателство. Целта на проверка е да се повиши безопасността на потребителите при употреба на едни от най-атрактивните продукти за коледните и новогодишните празници. Проверките са извършени в 9 търговски обекти, в това число 5, намиращи се в Стоков пазар Илиянци и 4 склада, намиращи се в СБ Илиянци – 3 база.

Проверени са общо 28 различни марки и модели електрически съоръжения, в това число: 23 различни модела светлинни гирлянди, 5 модела от различен вид лампи и прожектори.

Без маркировка за съответствие СЕ са 2 модела, а без инструкция за употреба на български език – 28 модела; без наименование и адрес на лицето, пуснало продуктите на пазара – 28 модела, а с видими несъответствия на съществени изисквания от приложимото законодателство – 2 модела.

Съставени са общо 9 акта за административни нарушения на търговците, от които 6 на място в търговските обекти, а 3 са съставени след откриване на отговорните лица. За установените нарушения на действащото законодателство към всички останали нарушители (вносители, производители и др.) предстои съставяне на актове за административни нарушения.

За 2-та модела гирлянди, за които е установено, че са без маркировка за съответствие СЕ в търговските обекти, са съставени и връчени заповеди за тяхното спиране от разпространение в изпълнение на действащото законодателство. За други 2 модела от електрически съоръжения е възникнало съмнение за тяхната безопасност при употребата им и служителите са иззели проби за изпитване в лаборатория. За 2 модела гирлянди с установени несъответствия със съществените изисквания предстои издаване на заповеди за спиране и изтегляне от пазара.

Резултатите показват, че независимо от ежегодно организираните проверки на тези продукти преди коледните и новогодишните празници, е наложително те да продължават масирано, за да се постига желаната превенция на потребителя.

Share this post