ДАМТН съобщава за изтеглени от пазара бормашини, в които е установено използване на азбест

 
 
Във връзка с постъпило уведомление в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор от C. § E. FEIN GmbH – Германия, производител на пробивни машини, информираме, че дружеството доброволно изтегля от пазара бормашини марка FEIN, модели KBC 35/JMC USA 90 и KBB 60/JHM USA 5, по-късно KBB 60/JHM USA 5Х, и резервни части номера 30610055000, 31508314030 и 32498611010.
При проверката е установено, че в посочените модели е вграден пръстен, който съдържа азбест. Засегнати освен това са резервните части с посочените номера.
Според уведомлението, FEIN е доставило до 28 ноември 2019 г. общо около 7200 бормашини. Четири от тях и една резервна част са доставени до България.
Във връзка с изтеглянето на продуктите FEIN предприема следните мерки:
1. За бормашини с моделни обозначения KBC 35/JMC USA 90:
-възстановяване на цената на закупуване в пълен размер срещу представяне на документ за закупуване, респ. 100% от необвързващото ценово предложение без предоставяне на документ срещу връщане на машината с моделно обозначение KBC 35/JMC USA 90.
2. За бормашини с моделни обозначения KBB 60/ KBB 60 Х/ JHM USA 5/ JHM USA 5Х:
-възстановяване на цената на закупуване в пълен размер срещу представяне на документ за закупуване, респ. на 100% от необвързващото ценово предложение без предоставяне на документ срещу връщане на машината с моделни обозначения KBB 60/ JHM USA 5, последващи KBB 60 Х / JHM USA 5Х от 2018/2019 г.
-безплатна замяна при връщане на засегнатите модели KBB 60/ KBB 60 Х/ JHM USA 5/ JHM USA 5Х, независимо от датата на производство, с бормашина с моделни обозначения KBM 65 U / JCM 256 U
3. При резервни части и конструктивни групи:
-възстановяване на пълната цена на закупуване срещу връщане на резервните части с номера на компонентите 30610055000 и 32498611010 (уплътнителни пръстени), както и номер на компонент 31508314030 (шарнирна глава с уплътнение) при представяне на документ за закупуване, респ. на 100% от необвързващото ценово предложение без предоставяне на документ.
Информация за засегнати бормашини или резервни части можете да получите на сайта www.fein.com/magdrill_care_bg

Share this post