ДАМТН СЕ ВКЛЮЧВА В МНОГОНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА НА ХАРМОНИЗИРАНИ ПРОДУКТИ 2018” (JAHARP18)

На 21 и 22 януари в седалището на PROSAFE в Брюксел, на встъпителна конференция беше дадено начало на новия проект JAHARP18 с участието на ДАМТН. Проектът е с продължителност 28 месеца и се финансира от ЕС. Партньори са 11 органа по надзор на пазара от 9 страни членки. От българска страна участие взима Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), чрез своята Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП).

Съвместните действия на европейските надзорни органи са насочени към две специфични продуктови групи:

  • Плавателни съдове за отдих. Тази дейност ще се ръководи от Р България, в частност ДАМТН. Ще участват България, Финландия, Франция, Латвия, Малта, Португалия, Швеция и Швейцария като наблюдател. Предвидено е вземане на образци и изпитване на надуваеми лодки и малки открити плавателни съдове с дължина до 6 м.
  • Електрически уреди. – В рамките на проекта ще се изпитат преносими отоплители за стаи. Дейността ще се ръководи от Финландия, а ще участват надзорните органи на България, Хърватия, Кипър, Финландия, Малта и Швеция.

 

Целите на европейския проект JAHARP18 са:

 

  • Да установи нивото на съответствие и безопасност на продуктите, попадащи в обхвата на съответните директиви;
  • Да се увери, че проблемните продукти са приведени в съответствие или изтеглени от пазара;
  • Да бъде намален рискът от инциденти, като по този начин се подобри защитата на здравето и безопасността на европейските потребители;
  • Да се ограничи нелоялната конкуренция, породена от присъствието на пазара на несъответстващи продукти;
  • Да бъдат информирани икономическите оператори и други заинтересовани страни за установените проблеми, за да се осигури устойчиво повишение на нивото на съответствие и безопасност на продуктите.

Освен представители на държавите членки, които ще се включат в дейностите по JAHARP18, на встъпителната конференция участваха и служители на Европейската комисия, председатели на групи за административно сътрудничество (AdCo групи), потребителски асоциации, браншови организации и др.

Проектът JAHARP18 съдържа и хоризонтални дейности. С тях се цели да се максимизира очаквания ефект, чрез подобряване на оперативните методи на действие и установените добри практики, обмяна на опит и знания. Очаква се, координираните действия на участниците да допринесат за постигането на общ подход в дейностите на надзорните органи на територията на единния пазар, както и за повишаване на техния престиж.

Share this post