ДАМТН ще използва дронове при инспекции на язовири

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще използва дронове при извършването на проверки на язовири на трудно достъпни места, както и при водоеми с по-голям кубичен обем. Нововъведението при провеждането на инспекциите с въздушната видео техника е с цел оптимизиране на работата на инспекторите от агенцията и за подобряване на контрола. Много от водоемите са на труднодостъпни места или във високопланински райони, което прави много трудно, а понякога и невъзможно, обследването им през зимните месеци. Благодарение на новата техника те ще бъдат следени целогодишно и много по-детайлно.

Днес на язовир „Марково“, област Пловдив, бе проведено и обучение за работа с въздушна камера на инспекторите на ДАМТН. В него участие взеха служители от всички регионални отдели на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) към ДАМТН. Предстои всеки един от регионалните отдели на агенцията, отговарящи за сигурността на язовирните стени, да бъде снабден с професионални дронове и топографски карти. Очаква да бъдат закупени и термокамери, с които да се следи за филтрацията на водата при извършването на инспекции.

През втората половина на 2018 г. се очаква да бъде проведено още едно обучение, включващо всички регионални отдели на ГД НЯСС, което ще бъде свързано с рисковете при язовирите в ситуация на земетресение.

По-късно през деня бе проведена и работна среща за общото състояние на язовирите на територията на страната, в която участие взе и д-р Георги Кръстев, съветник към политическия кабинет на министър-председателя на Република България и секретар на Съвета по сигурността. В дискусията участваха още и председателят на ДАМТН Петър Горновски, зам.-председателите на агенцията Кирил Войнов и Валтер Василев, и.д. главният директор на ГД НЯСС Мима Чалева, всички началници на регионалните отдели на Главната дирекция и др.

Share this post