ДАМТН ще отнеме разрешителните за дейност на поддържащата и надзорната фирма, след инцидента с асансьора в Пловдив

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще стартира процедура по отнемане на разрешителните за дейност на фирмите, които са били отговорни за поддържката и надзора на асансьора, с който на 5 юни в Пловдив се случи инцидент. След подадения сигнал от пострадалите, бе назначена проверка на мястото на случая, която продължи и в офиса на двете фирми, за да се прегледа цялата им документация и дейност.

Инспекторите са установили, че асансьорът не е преминал задължителен технически преглед преди 4 месеца, когато е бил извършен сериозен ремонт на него. Също така в момента на засядането на съоръжението разговорното устройството не е сработило, което е недопустимо. В офиса на поддържащата фирма е установено и че не е водено досие на авариралия асансьор. Такава практика е установена и при други съоръжения, за които отговаря същата фирма. Санкцията за всяко от тези нарушения е от 100 до 2 000 лв. В момента се изготвят Актовете за административно нарушение, като многобройните отклонения от нормативната уредба ще са основание, след влизането им в сила, да бъде отнето удостоверението на поддържащата фирма.

Такава процедура ще бъде стартирана и за фирмата, която е извършвала надзора. При нея е установено, че липсва квалифициран персонал, който да извършва дейността. Същевременно са записани на отчет голям брой съоръжения с повишена опасност, които не могат да бъдат проверени с разполагаемия човешки ресурс.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва непосредствен контрол на асансьорите в административните сгради, докато при жилищните се осъществява надзор от частни фирми. В изпълнение на тези свои контролни функции в периода 01.01-31.05.2017 г. експертите на ДАМТН са проверили общо 3733 асансьора на територията на цялата страна, като 304 от тях са внезапни проверки или такива по сигнал. Следствие на проверките 68 асансьора са били спрени от експлоатация, защото са били технически неизправни. Установени са и 196 асансьора без монтирано аварийно алармено устройство.

Share this post