ДАМТН спря 64 везни при превантивни инспекции в магазините за месо преди Великденските празници

С цел защита на потребителите от неточни измервания при извършваните засилени продажби на месо и месни продукти, преди предстоящите Bеликденски и майски празници, ГД „Метрологичен надзор“  организира и проведе в периода от 21 до 26 април 2016 г. проверка за спазване на задълженията по Закона за измерванията (ЗИ) от търговците, които използват везни при продажбата на  месо и месни продукти.

При извършените проверки в 399 обекта (фирмени и специализирани магазини за месо и месни продукти, както и на щандовете за продажба на такива продукти в големи супермаркети в търговската мрежа в цялата страна) са инспектирани общо 594 везни за съответствието им със законовите  изисквания.

Проверките са осъществени в над 50 населени места: София, Видин, Лом, Благоевград, Кюстендил, Гоце Делчев, Симитли, Кресна, Гърмен, Струмяни, Плевен, Ловеч, Враца, Бяла Слатина, Русе, Силистра, Велико Търново, Елена, Ценово, Белцов, Джулюница, Айдемир. Варна, Добрич, Тервел, Шумен, Нови пазар, Търговище, Попово, Царево, Приморско, Созопол, Поморие, Несебър, Ямбол, Сливен, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Асеновград, Хисаря, Граф Игнатиево, Сопот, Карлово, Кричим, Стамболийски, Ново село, Хасково, Кърджали, Димитровград, Свиленград, Харманли, Казанлък, Чирпан и Стара Загора. В някои от градовете проверките са извършени съвместно с инспектори от ОДБХ – Русе, ОДБХ – В. Търново и КЗП – РД – Русе.

Везните в обектите са инспектирани за наличие на изискуемите знаци от метрологичен контрол и маркировки, които удостоверяват съответствието им с изискванията към тях за употребата им за търговски цели, за техническата им изправност, за правилно и по предназначение използване, за съответствието им с одобрения тип, както и за наличие на пломби с нанесени върху тях знаци, предотвратяващи достъпа до местата за регулиране и манипулиране на везните.

За 67 (11,27 %) от инспектираните везни е установено, че не отговарят на законовите изисквания, като само за 3 везни, използвани в 2 обекта в София е констатирано, че не са предназначени за търговски цели, защото са от неодобрен тип и без оценено съответствие. Останалите 64 несъответстващи везни са главно без валидни знаци за последваща проверка на средства за измерване в употреба или без знаци за извършена такава проверка на везни с оценено съответствие в употреба.

С 58 протокола за задължителни предписания 64 от несъответстващите везни са спрени временно от употреба до привеждането им в съответствие с изискванията, а 3–те неразрешени за търговски цели везни са забранени за употреба. За установените нарушения на място по време на проверката са съставени 2 акта и се предприемат предвидените процесуални действия по закон за съставяне на още 57 акта за административно нарушение.

В резултат на проверките, голяма част от лицата са предприели действия за заявяване и представяне на везните за последваща проверка и изпращат уведомления в регионалните отдели на “Метрологичен надзор” за изпълнение на дадените им предписания.

Към момента е получен само един сигнал за неточно измерване в магазин за месо, което е показател, че осъществената тематична проверка в магазините за месо е постигнала своите цели.

Share this post