ДАМТН спря от експлоатация два строителни крана след внезапни проверки в София

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) спря от експлоатация 2 броя повдигателни съоръжения (строителни кранове под 10 тона) след внезапни проверки на шест строежа в София. Акцията е свързана с писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 57-00-74/26.04.2016 г. Проверките са извършени съвместно с Икономическа полиция и Главната инспекция по труда.

Общо са проверени 6 строителни обекта, на които са работели 7 крана, които според нормативната уредба се класифицират като съоръжения с повишена опасност и подлежат на проверка от лицензирани фирми. Самите фирми са под контрола на ДАМТН. Освен, че са спрени два крана, Агенцията ще състави и 4 акта за административно нарушение.

По време на акцията от ДАМТН са установили нерегистрирани товарозахващащи приспособления, което е нарушение на чл. 55, т. 15 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/. Освен това е бил сключен договор за поддържане на съоръжения с повишена опасност с фирма заличена от регистъра на ДАМТН.

Други нарушения са липса на сменен дневник и липса на дневник с проверки на товарозахващащи приспособления.

Проверките на ДАМТН ще продължат.

Share this post