ДАМТН спря от продажба опасни детски играчки

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) спря пускането на продажба в търговката мрежа на 51 707 броя различни модели несъответстващи играчки, част от които са опасни. Проверката е следствие на постъпило искане от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движение на рискови стоки и товари.

На 23 и 24 януари инспекторите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ на ДАМТН, съвместно със служители на Икономическа полиция и Националната агенция за приходите, извършиха проверка на два контейнера с детски играчки, предназначени за разпространение в Република България. Продуктите са обмитени на митнически пункт в Солун, Гърция и са предназначени за разтоварване в София, където да се плати и ДДС.

При проверката служителите са констатирали следните нарушения за 29 модела играчки:

  • Липса на задължителната „СЕ” маркировка. Маркировката „СЕ” доказва, че продуктът е бил подложен на оценка и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Тя е валидна за продукти, произведени във и извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), които след това се разпространяват в неговите рамки;
  • Видимо несъответствие – при играчките, изстрелващи предмети, водещо до риск при употребата им.

В резултат играчките са спрени за реализация от продажба в търговската мрежа, а отговорният икономически оператор предстои да унищожи продуктите или да ги върне на доставчика в Китай.

Share this post