ДАМТН стартира кампанийна проверка по повод Деня на потребителя 2019 г.

По повод Световния ден на потребителя, който се отбелязва на 15 март, инспекторите от „Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартират кампанийна проверка в търговски обекти на територията на цялата страна. Тя започва от днес и ще продължи до края на седмицата, като и тази година е под егидата на Министерството на икономиката. Инициативата се провежда ежегодно, повече от 10 години като има за цел фиктивното и ефикасното подпомагане на потребителите за осигуряването и гарантирането на тяхната безопасност.

Инспекторите на агенцията ще следят приоритетно за безопасното разпространение в търговската мрежа на промоционални продукти и продукти в ниския ценови диапазон, за които се предполага. Основните продукти, които попадат в тазгодишната кампания са от различни категории, като в тях попадат електроуреди, играчки, ръчни електроинструменти, лични предпазни средства, офис техника, продукти по отношение на енергийна ефективност, газови уреди и др.

За констатираните несъответствия на всички проверени, по време на кампанията продукти ДАМТН ще предприеме законосъобразни действия.
По време на миналогодишната кампанийна проверка инспекторите на агенцията са извършили проверки на 249 различни продукти, като следва: 78 детски играчки, 113 електрически уреди, 20 машини, 24 лични предпазни средства, 11 радиосъоръжения, 2 строителни продукта, 1 газов уред. За 63 от тях е установено, че не отговарят на изискванията, като ДАМТН е съставила 61 броя Акта за установяване на административни нарушения на обща стойност 20 400 лв. Сред най-честите нарушения, които инспекторите на агенцията са констатирали са били: липса на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти; липса на инструкции на български език; липса на декларация за съответствие, за продуктите, при които тя задължително трябва да ги придружава; липса на задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език; липса на информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор, което е важно, и което позволява да се проследи произхода на продукта.

Share this post