ДАМТН стартира националната кампанийна проверка „Безопасно лято“ 2018

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира националната кампанийна проверка „Безопасно лято“ 2018 за пета поредна година. Инспекциите, които започват от днес, ще акцентират върху разпространяването на помощните средства за обучение по плуване за деца, като ще се следи за безопасното на продукта в търговската мрежа. И тази година кампанията стартира в големите областни градове и морските курорти, където предлагането и търсенето на такъв тип продукти е най-голям.

По време на „Безопасно лято“ 2017 инспекторите на агенцията са извършили проверки на над 349 различни продукти, като за 97 от тях е установено, че не отговарят на изискванията. Агенцията е съставила 73 броя Акта за установяване на административни нарушения на обща стойност 25 550 лв. Сред най-честите нарушения, които инспекторите на агенцията са констатирали са били: липса на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти; липса на инструкции на български език; липса на декларация за съответствие, за продуктите, при които тя задължително трябва да ги придружава; липса на задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език; липса на информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор, което е важно, което позволява да се проследи произхода на продукта.

Поясите за ръце са помощни средства за обучение по плуване на децата, които попадат в групата на едни от най-използваните лични предпазни средства в сезона на предстоящите летни почивки край морето или басейните. Те са предназначени да подпомагат начинаещите при плуване и движението им във водата и трябва да гарантират безопасността им. Затова е много важно при тяхната изработка да са спазени всички изисквания, защото от тях зависи животът и здравето на децата.

Share this post