ДАМТН стартира тематична проверка на зимен дизел в цялата страна

Съгласно „Наредбата за изискванията за качеството на  течните горива, условията, реда и начина на техния контрол“ през зимния период са завишени изискванията към дизеловите горива по показател „гранична температура на филтруемост“ (замръзване).

В тази връзка и с цел гарантиране на гражданите спокойно и безпроблемно пътуване по коледните и новогодишни празници, инспекторите от ГД “Контрол качествата на течните горива” стартират засилени проверки на дизеловото гориво.

Ще се проведе целенасочена кампания, свързана с контрол на качеството и количеството  на дизеловото гориво, насочена към проверка на показателите, гарантиращи нормална работа на дизеловите двигатели при ниски температури.

В акцията участва и ГД „Метрологичен надзор”, която ще проверява за точността на количествата зареждани горива.

Проверките ще се проведат на територията на цялата страна като обхванат бензиностанциите по основните пътни артерии.

Share this post