ДАМТН стартира засилени проверки на стъклопакети и дограма

Най-честите нарушения са свързани с липса на необходимите документи и маркировки за качество

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира проверка на строителни продукти – стъклопакети.  Само през първия ден бяха проверени 284 броя от 26 вида стъклопакети при 9 производителя в градовете София (3), Пловдив (2), Русе (1), Шумен (1), Бургас (1) и Враца (1), като при нито един не беше открита задължителната маркировка СЕ.

Всички проверени се оказаха без декларация за експлоатационни показатели и без оценено съответствие, т.е. всички производители произвеждат и предлагат продукцията си, без да са преминали изискваните от закона изпитвания при нотифицирани от Европейската комисия органи за оценяване на съответствието.

Продукцията в проверените обекти беше спряна от продажба. Глобите за нарушителите варират от 5 000 до 15 000 лв. Само един продукт от всичките 284 разполагаше с необходимата съпътстваща документация.

Стъклопакетите представляват две или три стъкла, разделени от дистанционер, запълнен със сушител и залепени със специална заливка. По този начин между стъклата се образува херметически затворено пространство, което напълно изключва възможността за попадане в него на замърсен въздух. Именно заради това стъклопакакетът има дълги години живот и осигурява по-добра топло и звуко изолация, взломоустойчивост и устойчивост на вятър.

Важен показател при избора на стъклопакет е степента на топлоизолация. Тя се влияе от вида на стъклата, дебелината на стъклопакета, както и от разстоянието между стъклата. Използването на новите стъкла от типа на Ка (нискоемисийно) стъклото и Мултифункционалното (4 сезона) стъкло допринасят за повишената топлоизолация на прозорците.

За да получите максимална топлоизолация е нужно да изберем стъклопакет с по-нисък коефициент на топлопреминаване.

При покупка на дограма потребителят трудно може да разбере какъв стъклопакет е вложен. Затова е необходимо при монтажа на дограмата да изискате от производителя декларация за експлоатационни показатели, с което той поема отговорността за произведения от него продукт по отношение на качеството.

Потребителят може да ползва лаборатории с подвижна апаратура, за да се проверят някои от показателите на стъклопакета. Полученият резултат ще послужи на надзорните органи да предприемат съответните действия и при възможност – дограмата със стъклопакета да бъде изпитани в акредитирана лаборатория.

В случай на несъответствие на изпитаните и декларирани от производителя технически характеристики потребителят може да търси своите права чрез Комисията за защита на потребителите.

Проверките на стъклопакети и дограма ще продължат, категорични са от ДАМТН.

Share this post