ДАМТН ще разяснява как се прилагат изискванията на европейския регламент за личните предпазни средства

В рамките на един информационен ден, експерти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и служители на фирма „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ще информират заинтересованите лица на тема „ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА“ (ЛПС). Информационната кампания ще се проведе в гр. Стара Загора на 29.09.2020г. от 10:30 часа, в учебната зала на ЦИЕС ЕООД, която се намира на ул.“Индустриална“ 2.

На този ден, на заинтересованите представители на държавни и общински институции, фирми производители, вносители и дистрибутори, ще бъдат разяснени основните акценти при проектиране, производство, внос, дистрибуция и използване на ЛПС. Домакините на форума ще направят кратко резюме на новия  стандартизационнен документ CEN/CWA 17553 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“.

От своя страна, експерти на ДАМТН ще разяснят на присъстващите основните моменти от приложимото у нас и в ЕС законодателство по отношение на ЛПС в условията на COVID-19.

Информационният ден ще приключи с дискусия със специалното участие на инж. Петър Горновски – председател на ДАМТН и на инж. Мирослав Йотов – главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“.

Share this post