ДАМТН участва в съвместни проверки на бензиностанции в страната

В продължение на 3 дни е проведена специализирана операция в страната по линия „Горива“, под координацията на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) –ГДБОП,с участието на външни държавни контролни служби.

Във връзка с изпълнение на приоритетните дейности на МКЦПККДРСТ-с цел пресичане на престъпни практики, използвани от търговците при разпространението и търговията с течни горива (избягване плащането на ДДС и продажбата на гориво, което не отговаря на утвърдените стандарти),на 26, 27 и 28 февруари 2016 г. е проведена специализирана операция на територията на столицата и още 15 областни града (Перник, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Плевен, Враца, Монтана, Стара Загора, Габрово, Сливен, Добрич, Разград, Пазарджик и Хасково), с участието на служители на Министерството на вътрешните работи и външни държавни органи – Националната агенция за приходите (НАП)Агенция “Митници” (АМ), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Организацията, ръководството и координацията на операцията е осъществена от Центъра, като операцията е проведена под надзора на Прокуратурата на Р България.
Извършен е предварителен селективен подбор на фирми и търговски обекти, осъществяващи разпространение и търговия с течни горива, като на база на селекцията са определени за проверка 50 бензиностанции и газстанции на територията на страната.

Сформирани са съвместни екипи за извършване на проверките, в които са включени представители на ГД „Национална полиция”, областните дирекции на МВР и външните контролни органи.

При извършените проверки най-често констатираните нарушения на проверените обекти са:

От НАП:
–     установени разлика в касовата наличност, неработещ нивомер и електронна система фискална памет (ЕСФП), за която се предполага, че се използва за манипулиране на данните, подавани към НАП.

От ДАМТН:
–    От извършените до момента лабораторни анализи на взетите проби за качеството на продаваните горива в проверяваните обекти са установени бензиностанции в градовете Харманли, София, Бургас, Варна и Плевен, които продават некачествено гориво. Продължава анализът на останалите взети проби. Обектите, на които са направени тези констатации, са запечатани и дейността им е преустановена. Предприети са действия по изтегляне на некачественото гориво от търговската мрежа – до момента общо са спрени от разпространение 17 хил. литра, от които 8300 л гориво за дизелови двигатели и 8700 л. автомобилен бензин.
Други два обекта са затворени поради липса на Декларация за съответствие и проследимост.
11 700 литра гориво за дизелови двигатели е спряно от разпространение поради установени документални нарушения.
–    Други констатации са използването на 13 нивомерни измервателни системи (НИС), които не са преминали метрологичен контрол, тъй като не са заявени от лицата, които ги използват, както и 4 случая, при които бензиномерните колонки измерват в ущърб на клиента.
От ДАМТН са издадени предписания за спиране от употреба на колонките и извършване на проверка на системите.

По-характерни случаи, установени в хода на операцията:
–  На един търговски обект в гр. Асеновград е установена допълнително монтирана цистерна в обекта, която липсва в схемата на бензиностанцията, но е свързана с нивомерна система. Установено е наличието на допълнителен електронен блок, свързан с електронна система фискална памет (ЕСФП), за който се предполага, че се използва за манипулиране на данните, подавани към НАП. Установено е наличие на приблизително 4 хил. литра гориво, за което не са представени документи и има разлика в отчета за наличното количество. Целият обект е запечатан и поставен под охрана до извършване на последващ контрол, в присъствието на специалисти в областта на ЕСФП.
– На обект в гр. Харманли, област Хасково, е установено, освен гориво с изключително лоши показатели, и бензиномерни колонки, които измерват в ущърб на клиента. Същата бензиностанция е проверявана в хода на предишни операции, като има повторяемост на констатираните нарушения. Подобна е ситуацията с обект на територията на столицата, който също е засичан с разпространение  на некачествено гориво.
– На обект на територията на гр. Хасково, селектиран за проверка, е установено, че на адреса липсва бензиностанция, като същевременно по електронен път, към НАП, постъпват данни за реализирани обороти. Продължава изясняване на случая и предстои допълнителна проверка от НАП.
– На бензиностанция в гр. Враца е установено, че 1500 литра бензин се съхраняват в пластмасови съдове, от които с пистолет се зарежда в МПС. В обекта има монтирани две цистерни, които са свързани помежду си, но само на едната има монтирана НИС. Липсват схеми за обекти и документи за произход на горивата и за наличното количество.

Операцията все още не е приключила, проверяващите екипи продължават работата и към момента.

Продължава работата на специализираната лаборатория към ДАМТН, която след окончателно приключване на изпитването на качеството на течните горива ще оповести в съвместно прессъобщение с другите институции резултатите.

Share this post