ДАМТН: Язовирите на територията на област Стара Загора са в добро техническо състояние

Язовирите на територията на област Стара Загора са в добро техническо състояние, като имат достатъчно свободен обем, който да поеме възможни дъждовни води пред настоящия летен сезон. Това стана ясно по време на работна среща между председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, заместник-председателя на агенцията ген. Кирил Войнов, главния секретар на агенцията Николай Николов, главния инспектор към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Весела Василева и областния управител на Стара Загора Гергана Микова.

В хода на срещата стана ясно, че  от началото на 2018 г. инспекторите на ДАМТН са извършили 117 проверки на язовири, находящи се на територията на старозагорска област като 47 са били самостоятелни, а 72 са били съвместни с експертите от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС) към областта. Направените предписания са 106, голям брой, от които са по техническата документация на водните обекти. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията които най-често са срещани са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

По време на дискусията ръководството на Държавната агенция представи приетите промените в Закона за водите, касаещи категоризацията на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. Акцентирано беше и върху възможността за прехвърлянето на общинските язовири към новото предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с която г-жа Микова да запознае кметовете от областта, които към този момент стопанисват водните обекти.

Share this post