ДАМТН започна проверки на плувни басейни, прилежащи към места за настаняване на туристи

Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  (ДАМТН) е разпоредил със своя заповед да се извърши проверка на годността и изправността на плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване на територията на цялата страна. Председателят на ДАМТН е издал заповедта в качеството си на оправомощен орган на изпълнителната власт съгласно чл. 180 от Закона за туризма, както и в изпълнение на постановление от 05.07.2021 г. на Върховна административна прокуратура отдел „Надзор на законността“.

Проверката ще продължи до началото на месец септември. За констатираните нарушения, ще се предприемат всички предвидени в нормативните актове, административни и административно наказателни мерки.

Share this post