ДАМТН започва извънредна проверка на електрически одеяла

В периода 23-24 февруари 2016 г. Главна дирекция „Надзор на пазара“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще извърши извънредна проверка на предлагани в търговските обекти електрически одеяла и възглавници. Поводът са постъпили множество сигнали и жалби за дефекти при употребата на подобен тип стоки.

Инспекторите ще проверяват дали предлаганите електрически одеяла и възглавници са със съответната маркировка, съгласно Директива 2006/95/ЕО, както и дали отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН). Ще се вземат и опаковани продукти, които ще се предадат в лаборатории за електрическо изпитване.

Проверката ще се проведе в търговски обекти на територията на цялата страна.

При констатиране на нарушения ще се налагат санкции по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Те са в размер от 250 до 1000 лв. за еднократно нарушение за търговските обекти. Както и от 5 000 до 15 000 лв. за вносителите на такъв тип стоки на пазара, които не отговарят на изискванията или не са безопасни.

За контакти:
02/ 986 45 88, 0879 504 304
press@damtn.government.bg

Share this post