ДАМТН започва кампания за проверки на играчки по повод Деня на детето 2021 г.

За поредна година, инспектори от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще проведат кампания за проверки на стоки в търговската мрежа по случай предстоящия 01 юни – Ден на детето. Проверките ще се извършват от служители  на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН, в търговски обекти в цялата страна. Тази година в обхвата на кампанията е предвидено да се проверяват различни видове детски играчки.

Кампанията стартира на 25.05.2021 г. и ще продължи до 01.06.2021 г. Нейната цел е да се извърши проверка за изпълнение изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ). Инспекторите ще проверяват за наличие на „СЕ“ маркировка за съответствие, наименование и адрес на производител и вносител, предупредителни текстове и/или инструкции за употреба и информация за безопасност на български език.

За установените по време на кампанията нарушения, инспекторите на ДАМТН ще предприемат законосъобразни действия.

По време на миналогодишната кампания за Деня на детето, са проверени общо 179 броя детски играчки – тротинетки и ролери. От тях 159 броя са били съответстващи, а  при 20 броя са констатирани несъответствия. без инструкция за употреба са били 3 броя играчки, 1 брой е бил без маркировка за съответствие, 11 броя са били без предупредителен текст, 3 броя са били без наименование и адрес на отговорен икономически оператор и 2 броя да били с други несъответствия.

 

Share this post