ДАМТН започва кампания за проверки на пазара по повод „Ден на потребителя 2022 г.“

 

Инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), започват от 15 март кампания за проверки в търговски обекти в цялата страна. Кампанията се провежда по повод Световния ден на потребителя за 13 поредна година. Проверките на инспекторите от ГД НП ще продължат до 17.03.2022 г. Цел на кампанията е инспектиране на продукти за изпълнение на нормите в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и приложимите към тях наредби, за да се осигури по-голяма безопасност и защита на потребителите.

За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.

По време на проведената през 2021г. кампания за Деня на потребителя са проверени общо 229 броя продукти. От тях 11 броя са били предлагани по интернет играчки, 162 броя са били електрически уреди, 56 броя са били лични предпазни средства.

От проверените тогава продукти, съответстващите са били 113 броя, а с констатирани несъответствия – 116 броя. Установени са били следните несъответствия: 92 продукта са били без инструкция за употреба, 24 броя са били без маркировка за съответствие „CE“, 72 броя са били без наименование и адрес на производител и вносител, 31 броя не са били придружени от ЕС декларация за съответствие. Общият брой установени несъответствия е по-голям от 116, защото при някои проверени продукти са били установени повече от едно несъответствие.

Share this post